Thẻ: Tìm hiểu về răng khôn

CÓ NÊN NHỔ 2 RĂNG KHÔN CÙNG LÚC KHÔNG ?
CÓ NÊN NHỔ 2 RĂNG KHÔN CÙNG LÚC KHÔNG ?

Trường hợp răng mọc lệch và mọc ngầm thường làm ảnh hưởng tới các răng bên cạnh và gây ra những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, nhổ răng khôn là một trong những chỉ định cần thiết khi răng mọc lệch hoặc mọc ngầm. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp có hai hoặc nhiều răng khôn mọc cùng lúc.  Do đó, có nhiều người...
Đọc Thêm