Niềng răng là 1 điều trị khó trong nha khoa, đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ cao.

Và thời gian niềng răng phụ thuộc vào độ khó của hàm răng bạn .

Thông thường ở nha khoa Đông Nam Á, niềng răng sẽ trong khoảng 1-2 năm .

Có rất nhiều loại mắc cài, như Chỉnh nha mắc cài sứ  Chỉnh nha mắc cài kim loại Chỉnh nha máng trong suốt Invisalign …

Các ca dễ thường mất 1 năm, tuy nhiên sau khi chỉnh nha, bạn vẫn phải đeo máng định hình khoảng 6 tháng để đạt được kết quả điều trị tốt nhất.