Không có từ nào hơn, Cảm ơn nha khoa Đông Nam Á đã tái tạo nụ cười cho tôi!