Tình cờ quen bác sĩ Phong và nha khoa Đông Nam Á qua 1 người bạn. Và từ đó thì tôi và gia đình không bao giờ đi khám chữa răng ở phòng khám nào khác được nữa! Cảm ơn nha khoa đã chăm sóc cho tôi và gia đình.